imagesampw250amphautoampzcTampq95

“خبرگزاری امروز” کانال Physique TV دقایقی قبل از روی ترانسپاندر ۱۱۵۴۱ هاتبرد برداشته شد .
این کانال فعلا بصورت لوگوی تست در فرکالنس ۱۰۷۳۰h27500 ماهواره بدر قابل دریافت میباشد که در بیشتر نقاط ایران این سیگنال با دیش و لنبی بسیار خوب دریافت میشود