syfy kidsampw250amphautoampzcTampq95
syfy kids

” خبرگزاری امروز ” شبکه تلویزیونی بین المللی کودکان KidsCo اعلام کرده در ماه ژوئن امسال شبکه Syfy Kids برای کودکان از سن شش تا ده سال پخش خود را آغاز می کند . به گزارش امروزناء شبکه کودکان و نوجوانان SYFY در اروپای مرکزی و شرقی روی ایر می رود .
شبکه KidsCo، در سپتامبر ۲۰۰۷ راه اندازی شد .