arianespaceampw250amphautoampzcTampq95
arianespace


خبرگزاری امروز :
۶۶ و مین ماموریت موشک و راکت Ariane 5 نیز با موفقیت انجام شد . دو ماهواره Eutelsat 21B , Star One C3 از پایگاه Kourou، گویان فرانسه ساعت ۲۲:۰۵ به وقت اروپای مرکزی پرتاب شدند ! این ماموریت ۳۳ دقیقه به طول انجامید که ماهواره Eutelsat 21B ظرفیت بسیار بیشتری برای اروپا، شمال آفریقا، خاور میانه و آسیای مرکزی بیش از ماهواره Eutelsat 21A به ارمغان خواهد آورد که با ۴۰ فرستنده باند Ku مجهز شده است .
یادآوری می کنم ماهواره Eutelsat 21B بیست و ششمین ماهواره اپراتور مخابراتی یوتلست فرانسه می باشد که توسط شرکت Arianespace لانچ شد .
از جمله کشورهای بولیوی، پرو، اکوادور، کلمبیا و ونزوئلا با وجود ماهواره Star One C3 گسترش ظرفیت و پوشش TV، خدمات انتقال داده و ارائه طیف گسترده خدمات بهره می برند . با ۲۸ باند C و ۱۶ فرستنده باند KU در موقعیت ۷۵ درجه غربی جایگزین ماهواره Brasilsat B3 می شود .