با این فایل آموزشی طریقه شرینگ کردن یک کارت به رسیور دیگر را می توانید بیاموزید
میتوانید کارت را در داخل رسیور قرار داده
و از طریق منوی نتورک سرور و کانکت شدن کارت را در رسیور های دیگر شر نمایید
موفق باشید