DSC07911
به گزارش امروزنا دیروز شبکه ای تحت عنوان الاهواز در ماهواره اکسپرس AM 22 بر روی ایر آمد که وعده آن را مدتی قبل امام جمعه شهر اهواز داده بود و مدعی بود که این شبکه در روز عید فطر افتتاح و این شبکه به زبان عربی از اهواز برای کشورهای عرب زبان از طریق ماهواره پخش خواهد شد. هنوز اطلاعات بیشتری از این شبکه در دسترس نیست و وب سایت و تصاویر خود شبکه فرکانس خود در ماهواره نیلست رو اعلام می دارند .

DSC07918
پارامترهای دریافتی :
ماهواره اکسپرس AM 22 واقع در مدار ۵۳ درجه شرقی : ۱۲۵۲۵-۲۱۰۰-افقی
ماهواره نیلست واقع در مدار ۷ درجه غربی : ۱۰۷۲۷-۳۰۰۰۰-افقی