به نقل از وبسایت و صحفه فیس بوک این شبکه ، بخش فارسی صدای آمریکا تعدادی ژورنالیست و خبرنگار فارسی زبان با تجربۀ تلویزیونی، شبکه های اجتماعی، و گزارشگری آنلاین به صورت قراردادی استخدام می کند.

استخدام شدگان در رشته های مجری گری، گزارشگری، ویدئو-عکاسی، ویدئو ژورنالیسم، و نویسندگی در دفاتر بخش فارسی صدای آمریکا در شهرهای واشنگتن دی. سی.، لندن، نیویورک، و لوس آنجلس مشغول به کار خواهند شد.
برای پیوستن به بخش فارسی صدای آمریکا، سابقه حرفه ای، وضعیت تحصیلی و وضعیت اقامت و مجوز کار در ایالات متحده، و دستمزد مورد نظرتان را به نشانی زیر برای خانم Cheryl Nixonارسال کنید:
[email protected]

به نظر می رسد با اخراج نیمی از کارمندان و مجریان محبوب ، صدای آمریکا با استخدام دنبال فصل جدید برنامه های خود باشد.