کانالهای جدید hd الجزیره اسپرت در ماهواره نایلست پخش برنامه های خودشون رو اغاز کردند (۳/۴/۵/۶)….. نکته حائز اهمیت بحث و بررسی لیگ برتر انگلیس در فصلی که گذشت بود که در واقع پیشوازی برای پخش این مسابقات در فصل جدید بشمار میرود