سریال تلویزیونی Hell on wheels از این پس علاوه بر شبکه های GEM و River، در شبکه تلویزیونی Rubix هم پخش خواهد شد. باید دید دلیل این اتفاق چیست که یک سریال در سه شبکه هم فرکانس و دو شبکه HD هم فرکانس پخش خواهد شد. شبکه تلویزیونی RIVER که معمولا به پخش سریال های ترکیه ای می پرداخت، ساختار شکنی کرد و این سریال را پخش کرد. اما بعد از چند روز اعلام شده که شبکه Rubix هم این سریال را پخش خواهد نمود. باید دید که این طور بازی با ساعات پخش برنامه ها برای پر کردن برنامه های شبکه های مختلف و هفتگانه جم تا کی ادامه خواهد داشت.
پخش در شبکه GEM:
یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ شب به وقت ایران
پخش در شبکه River:
شنبه و دو شنبه و چهار شنبه ساعت ۱۰ شب به وقت ایران
تکرار ۲ صبح و ۸ صبح و ۵ بعد از ظهر روز بعد
جمعه از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب
پخش در شبکه Rubix:
هر روز (شنبه تا پنج شنبه) ساعت ۸ شب به وقت ایران
تکرار ۱۲ نیمه شب، ۶ صبح و ۲ بعد از ظهر روز بعد
جمعه از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح